Zeiss HFA 3

Splňuje nejnáročnější požadavky kladené na včasnou detekci glaukomu a využití perimetrie v neurooftalmologii.

Pomocí perimetru se vyšetřuje pacientovo zorné pole. Toto vyšetření má důležitou úlohu při diagnostice mnoha očních i neurologických onemocněních.Princip tohoto vyšetření je jednoduchý – pacient se posadí a pohledem fixuje předem daný bod před sebou, v prostoru před ním poté přístroj vytváří zrakové podněty a pacient stiskne tlačítko, když tyto podněty zaznamená.
Používá se počítačový perimetr, který má opěrku pro pacientovu hlavu, pacientovi se při vyšetření zakryje jedno oko a druhým okem pak hledí na určený bod před sebou, v prostoru před ním se na obrazovce přístroje objevují světelné záblesky a pacient mačká tlačítko, když je zaznamená. Obdobně se pak postupuje pro druhé oko. Počítač poté vytiskne graf se zorným polem vyšetřené osoby.

 

Pomocí vyšetření zorného pole dokáže oční specialista včas zachytit oční onemocnění jako jsou:

 

 • glaukomové onemocnění (zelený zákal)
 • nádory, různá poranění, otoky mozku, nedokrvení z rozmanitých příčin, infarkty, otoky v oční jamce nebo závažné nedostatky živin v potravě
 • onemocnění žluté skvrny
 • funkce zrakové nebo týlní mozkové kůry
 •   

Optická koherentní tomografie OCT

Od 1.6.2021 jsou všechna naše pracoviště vybavena přístrojem Zeiss Cirrus OCT 500 HD umožnujícím vyšetření zadního segmentu oka.

Optická koherentní tomografie (OCT) je neinvazivní, nekontaktní, transpupilární zobrazovací diagnostická metoda, která umožňuje provést a znázornit řezy sítnicí s vysokou rozlišovací schopností. Používá se především při poruchách sítnice, diagnostice makulárních chorob. Tedy u pacientů s cukrovkou, vysokým krevním tlakem, závažným dědičným očním onemocněním, věkem podmíněnou makulární degenerací.

Moderní diagnostické zařízení slouží k přesnému sledování změn na zrakovém nervu i sítnici, zvláště u zeleného zákalu /glaukomu/ a věkem podmíněných makulárních degenerací a jejich sledování v čase. Velkou výhodou je možnost 3D zobrazení struktur oka, které umožňuje provádět řezy „v kostce“ – různě s nimi otáčet.

Vyšetření na spektrálním OCT usnadní diagnostiku různých chorob a umožní rychlejší a správnější rozhodnutí k nasazení speciální léčby. Sledování v čase pak umožní hodnotit jak efektní je nasazená léčba, usnadní přesně indikovat aplikace léků do sklivce, dovoluje také indikovat chirurgické řešení určitých patologických stavů nitra oka. Spektrální OCT dovede vyšetřit i přední segment oka, především rohovku a komorový úhel. Lze provádět bezkontaktní pachymetrii - změření tloušťky rohovky i bezkontaktní měření šířky komorového úhlu zejména u zeleného zákalu, ale také poúrazových stavů a jejich hodnocení s odstupem času.

Díky tomuto vyšetření lze odhalit i počínající onemocnění sítnice, jež nebylo možné zachytit pomocí doposud dostupných metod vyšetření sítnice.

Pomocí OCT vyšetření oční specialista dokáže včas zachytit oční onemocnění jako jsou:

 

 • věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD)
 • glaukomové onemocnění (zelený zákal)
 • nádorová onemocnění oka
 • otoky na sítnici u pacientů s cukrovkou
 • makulární díru a další onemocnění oka

 

Vyšetření je nebolestivé, relativně krátké, není potřeba oko rozkapávat, takže pacient může potom odjet domů třeba autem. Výsledek vyšetření je vzápětí a to v podobě barevného přesného zobrazení všech vyšetřovaných struktur oka. I když je  toto zobrazení velmi přesné, diagnóza z tohoto vyšetření se u některých onemocnění sítnice i zrakového nervu musí doplnit dalšími vyšetřeními. Lékař, který spektrální OCT vyhodnotí, pacienta vždy poučí a vysvětlí mu výsledek.
Protože toto vyšetření využívá optického paprsku a jeho odrazu, je neproveditelné u očí, které mají neprůhledná média – tedy rohovku, čočku nebo sklivec. Toto vyšetření vyžaduje také spolupráci pacienta – klid hlavy a očí při vyšetření.

Vyšetření na OCT není hrazeno ze zdravotního pojištění. Posílá na ně v indikovaných případech oční lékař po dohodě s pacientem. Na vyšetření se ale může objednat i sám pacient, který má zájem zjistit stav svých očí a jejich struktur. S ohledem na nenáročnost a šetrnost celého vyšetření je to skvělá možnost prevence.


Nidek HandyRef

Pro nejmenší pacienty jsme vybavily naše pracoviště novým přenosným autorefraktometr HandyRef společnosti NIDEK umožňuje díky své kompaktní konstrukci provést přesné měření refrakce jen jednou rukou. Dokonale se osvědčuje při vyšetřování dětí, ležících pacientů. Autorefraktometr HandyRef analyzuje rozsáhlou plochu oblasti pupily (do průměru 4 mm). Měřením světla dopadajícího pupilou s tak velkým průměrem je možné přesné měření dat, které jsou velmi blízké subjektivní refrakci. Pomocí tohoto zařízení je možné také provést měření malé pupily (min. 2 mm).
Použití technologie SLD (Super Luminescent Diode) dovoluje získání ostřejšího a výraznějšího obrazu než při použití běžné LED diody. Mimořádně citlivá CCD kamera detekuje obraz prstence také tehdy, když je odraz očního pozadí slabý.
V autorefraktometru HandyRef byla využita inovativní metoda měření „SynchoScan Technology”. Měření je zahájeno v okamžiku zahájení navádění a je ukončeno v okamžiku zadávání dat, když je navádění ve smyslu naměřených hodnot optimální. Díky tomu je zaručena stabilita naměřených hodnot, které jsou efektivnější.Zařízení HandyRef má také funkci korekce osy. Čidlo detekuje náklon zařízení za účelem zobrazení automaticky upravené osy.

Při naklonění o 60° nebo více směrem dolů přejde zařízení automaticky do režimu vyšetřování v obrácené poloze. Během měření na straně pacienta je osa válce před zobrazením výsledku kompenzována o 90°.

 •   

© 2021 Oční ordinace s.r.o..