Nidek HandyRef

Nidek HandyRef

Pro nejmenší pacienty jsme vybavily naše pracoviště novým přenosným autorefraktometr HandyRef společnosti NIDEK umožňuje díky své kompaktní konstrukci provést přesné měření refrakce jen jednou rukou. Dokonale se osvědčuje při vyšetřování dětí, ležících pacientů. 

Autorefraktometr HandyRef analyzuje rozsáhlou plochu oblasti pupily (do průměru 4 mm). Měřením světla dopadajícího pupilou s tak velkým průměrem je možné přesné měření dat, které jsou velmi blízké subjektivní refrakci. Pomocí tohoto zařízení je možné také provést měření malé pupily (min. 2 mm).

Použití technologie SLD (Super Luminescent Diode) dovoluje získání ostřejšího a výraznějšího obrazu než při použití běžné LED diody. Mimořádně citlivá CCD kamera detekuje obraz prstence také tehdy, když je odraz očního pozadí slabý.

V autorefraktometru HandyRef byla využita inovativní metoda měření „SynchoScan Technology”. Měření je zahájeno v okamžiku zahájení navádění a je ukončeno v okamžiku zadávání dat, když je navádění ve smyslu naměřených hodnot optimální. Díky tomu je zaručena stabilita naměřených hodnot, které jsou efektivnější.

Zařízení HandyRef má také funkci korekce osy. Čidlo detekuje náklon zařízení za účelem zobrazení automaticky upravené osy.
Při naklonění o 60° nebo více směrem dolů přejde zařízení automaticky do režimu vyšetřování v obrácené poloze. Během měření na straně pacienta je osa válce před zobrazením výsledku kompenzována o 90°.