Chci objednat

Články

Již v útlém věku je důležité zjišťovat, zda dítě dobře vidí a zda nemá oční vadu.

Jakými očními vadami může dítě trpět? „Mezi refrakční vady patří dalekozrakost neboli hypermetropie, která se projevuje tím, že děti vidí špatně nablízko, lépe však do dálky. Malé dítě s touto vadou nemá zájem o prohlížení obrázků, nehraje si s drobnými hračkami. Dále se jedná o krátkozrakost neboli myopii, při které vidí dítě dobře nablízko, ale špatně do dálky. Prvním příznakem krátkozrakosti bývá mhouření očí při pohledu na větší vzdálenost, při kreslení pak dítě sklání hlavu k papíru nepřirozeně blízko. Další vadou je tzv. astigmatismus, při kterém dítě vidí špatně do dálky i do blízka. Podle typu vady je obraz pozorovaného předmětu protažen do výšky, do šířky nebo šikmo do stran. Protože dítě nikdy jinak nevidělo, přijímá tento stav jako normální vidění, ve skutečnosti však obraz okolního světa vnímá neostře a rozmazaně.

Důsledkem nesprávného vidění může být zhoršená prostorová orientace, což způsobuje nejistou chůzi, častější narážení do překážek, obavy při cvičení a sportování apod. U dětí bývá rovněž zhoršená jemná motorika projevující se problémy při výtvarné a pracovní výchově, s navlékáním korálků, vybarvováním omalovánek, při práci s nůžkami, při hře se stavebnicemi apod. Děti s oční vadou se mohou stranit kolektivu, nezapojují se do společných aktivit a kvůli svému handicapu mohou mít snížené sebevědomí.

A v případě, že se oční vada nezačne včas korigovat, hrozí dětem trvalé poškození zraku. U dětí, jejichž oční vada se neřeší, nedojde ke vzniku souhry špatně vidoucího oka a mozkových struktur a hrozí vznik tupozrakosti, tj. zhoršení zrakové ostrosti. Tupozrakost neboli amblyopie je snížená schopnost vidění, která se většinou projevuje jen u jednoho oka. Takto postižené dítě vidí nemocným okem jako přes matné sklo. Prakticky se tak stává jednookým. Silná tupozrakost vyřazuje dítě z herních a sportovních aktivit, v dospělosti ho omezuje při výběru povolání a v řadě jiných činností. Pokud zdravé oko postihne úraz, tupozraký člověk ztrácí schopnost vidění. Čím je dítě menší, tím se tupozrakost lépe a rychleji upraví. Šance na úspěšnou léčbu u dětí ve věku 2 - 4 roky je až 85 %. Významnou roli při léčbě hraje zodpovědný přístup rodičů.

 

Login

Register

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.

Pro rychlé objednání volejte :

Telephone-icon1

Ordinace Praha - Mazurská

Telefon : +420 233 901 327
Mobil :    +420 739 838 281

 

    Ordinace Hradec Králové

Telefon : +420 495 514 552

Mobil :    +420 732 426 991

 

Ordinace Jaroměř

Telefon : +420 493 036 073

Mobil :    +420 730 151 757

 

Mazurská 484/2, Praha 181 00